За директна поръчка

0899965635

Общи условия

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайтили на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и ЕТ Иван Чавдаров отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта. В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Общи условия

ЕТ Иван Чавдаров е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ИН 833155927 и контакт за обратна връзка office@agro-gradina.com както и телефон: 0899965635.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от ЕТ Иван Чавдаров, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда отнас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник. ЕТ Иван Чавдаров не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Авторски права

Изложеният материал в сайта на ЕТ Иван Чавдаров не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на ЕТ Иван Чавдаров. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. ЕТ Иван Чавдаров забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

В базата данни на ЕТ Иван Чавдаров Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

За сайта

ЕТ Иван Чавдаров си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск. Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Търговска марка и авторски права

 Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Електронният магазин на ЕТ Иван Чавдаров дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него. Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие с отметка при извършване на покупка

 С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

 Личните данни, получени от ЕТ Иван Чавдаров в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@agro-gradina.com.

ЕТ Иван Чавдаров събира следната информация за потребителите:

 Лична информация за потребителите

 Име

 Точен адрес за доставка

 Телефон за контакт

 Електронна поща

 Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци

 Фирма

Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен

номер по ЗДДС,

 Точен адрес за доставка

 Телефон за контакт

 Електронна поща

 Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни ЕТ Иван Чавдаров. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от ЕТ Иван Чавдаров.

 

Сигурност на личните данни

 Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми ЕТ Иван Чавдаров незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ЕТ Иван Чавдаров осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране. Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ЕТ Иван Чавдаров не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

Информация за "бисквитките" за потребителите:

Използваме "бисквитки", за да подобрим използването на сайта от нашите посетители. Бисквитките са малки файлове, съставени от низ от букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта.

Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели, включително:

Абсолютно необходими:

Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като например да посещавате защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти в пазарска количка.

За подобряване на производителността:

Тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.

За подобряване на функционалността:

Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.

За таргетиране или реклама:
Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание за Вас и Вашите интереси.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

logo

промо бюлетин

Бъди в час с актуалните предложения и промоции! Абонирай се за известия на твоя email